SİNEMA SALONU

Sinema Salonumuz ile engelli çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve yaratıcı sanatsal faaliyetlerini

geliştirmek için belli gün ve saatlerde gösterilen film ve animsayonla

destekleyici bir terapi yöntemi uygulanmaktadır.

_________