MÜZİK’LE TERAPİ

Müzik, insan duygularını, düşüncelerini sesle ve ritimle anlatmaya yarayan bir sanattır.

Müziğin bireyin dengeli ve doyumlu, sağlıklı ve başarılı, duyarlı ve mutlu olmasını; bireyler arası iletişimi,

duygu ve düşünce alışverişini sağladığı yapılan araştırmalarda görülmektedir.

Özel gereksinimi olan bireylerin programlarında müziğin yer alması eğitimin etkinliğini ve kalıcılığını arttırmakta

ve daha eğlenceli ve yüksek motivasyonlu çalışmalar yürütmesine yardımcı olmaktadır.

Özel eğitimde müzik, bir eğitim alanı olarak düşünüldüğünde ‘’müzik eğitimi’’ başlığı altında müzikal bilgi ve becerilerin

arttırılması hedeflenir. Bu hedeflere ulaşmak için özel gereksinimi olan bireylerde:

-işitsel algı çalışmaları (ses dinleme, ayırt etme vb.)

-ritim çalışmaları (farklı ritim kalıpları vurma vb.)

-şarkı söyleme çalışmaları (sesini ve nefesini doğru kullanma vb.)

-yaratıcı hareket ve dans çalışmaları (müziğe göre ya da müzikle birlikte hareket etme vb.)

-müzikli hikâye çalışmaları (bir hikâyeyi müzikle seslendirme vb.) gibi uygulamalar yapılabilir.

_________