HİZMETLER

Okulumuz ve tüm hizmetlerimiz hakkında

daha fazla bilgi sahibi olabilmek için 3 kısıma ayırdığımız içerikler size yardımcı olacaktır.

_________

EĞİTİM DESTEK HİZMETLERİ

Özel eğitime ihtiyacı olan engelli bireylerin gelişim ve bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak, engel grupları ve dereceleriyle engel niteliğine göre belirlenmiş destek eğitim programları doğrultusunda engelli birey için hazırlanmış ve birebir yapılması gereken eğitimi ifade eder.

Günlük yaşam becerilerinin öğretilmesindeki temel amaç, bireyin başkalarına olan bağımlılık düzeyini azaltmak ve bağımsızlığını arttırmaktır. Temel öz bakım becerilerini kazanan birey, başkasına ihtiyaç duymadan elini yüzünü yıkar, yemeğini yer, giyinir, tuvaletini yapar.

Fen ve doğa etkinlikleri çocukları yaşama hazırlamada, dış dünyayı ve doğayı tanımalarında önemli bir yere sahiptir. Özel gereksinimi olan bireylerin eğitiminde, dünyayı algılamalarında, problem çözme yeteneklerinin gelişmesinde, deneyim ve becerilerinin artmasında fen ve doğa etkinliklerinin önemi büyüktür.

Özel eğitimde fen ve doğa etkinliklerinin çocuğa kazandırdığı beceriler: Bilimsel düşünmelerini, yaparak yaşayarak öğrenmelerini, gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini, çevrelerine karşı duyarlı olmalarını, neden-sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirir. Günlük yaşantılarında kullandıkları araç gereç ve malzemeleri öğrenmelerini, kavram gelişimlerini, akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini, yeni fikirler üretebilmelerini, yaratıcı düşünme becerilerini, kendilerine güven duymalarını, psikomotor becerilerini geliştirmelerini sağlar. Nesnelerin benzerliklerini, farklılıklarını görmelerini, grup etkinliklerine daha istekli katılmalarını, grup içerisinde yardımlaşma, paylaşma, iş birliği gibi sosyal davranışları geliştirir. Kendi bedenlerini tanımalarını sağlar.

Okulumuzda uyguladığımız EBÜT (Ektim, Biçtim, Ürettim, Tükettim) çalışmaları ile çocuklarımızın hem gerekli becerileri kazanmalarını amaçlıyoruz, hem de onlarla keyifli vakit geçiriyoruz.

Engel grupları, engel niteliği ve derecesi, engellinin takvim yaşı ve gelişim özellikleri ile destek eğitim programı ve modülleri dikkate alınarak birden fazla bireyden oluşturulan gruplara verilen eğitimi ifade eder.

Günlük yaşam becerilerinin öğretilmesindeki temel amaç, bireyin başkalarına olan bağımlılık düzeyini azaltmak ve bağımsızlığını arttırmaktır. Temel öz bakım becerilerini kazanan birey, başkasına ihtiyaç duymadan elini yüzünü yıkar, yemeğini yer, giyinir, tuvaletini yapar.

Hipoterapi adı ile bilinen at üstünde terapi yöntemi ile engelli çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunulmaktadır. Atın çok boyutlu hareketlerinden faydalanılarak, engelli çocukların duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimleri için destekleyici bir terapi yöntemi uygulanmaktadır.

Günlük yaşam becerilerinin öğretilmesindeki temel amaç, bireyin başkalarına olan bağımlılık düzeyini azaltmak ve bağımsızlığını arttırmaktır. Temel öz bakım becerilerini kazanan birey, başkasına ihtiyaç duymadan elini yüzünü yıkar, yemeğini yer, giyinir, tuvaletini yapar.

Ağız ve dil kaslarında gelişim bozukluğu olan, konuşma güçlüğü çeken çocuklar için rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Müzik, insan duygularını, düşüncelerini sesle ve ritimle anlatmaya yarayan bir sanattır. Müziğin bireyin dengeli ve doyumlu, sağlıklı ve başarılı, duyarlı ve mutlu olmasını; bireyler arası iletişimi, duygu ve düşünce alışverişini sağladığı yapılan araştırmalarda görülmektedir.

Özel gereksinimi olan bireylerin programlarında müziğin yer alması eğitimin etkinliğini ve kalıcılığını arttırmakta ve daha eğlenceli ve yüksek motivasyonlu çalışmalar yürütmesine yardımcı olmaktadır. Özel eğitimde müzik, bir eğitim alanı olarak düşünüldüğünde ‘’müzik eğitimi’’ başlığı altında müzikal bilgi ve becerilerin arttırılması hedeflenir. Bu hedeflere ulaşmak için özel gereksinimi olan bireylerde:

-işitsel algı çalışmaları (ses dinleme, ayırt etme vb.)

-ritim çalışmaları (farklı ritim kalıpları vurma vb.)

-şarkı söyleme çalışmaları (sesini ve nefesini doğru kullanma vb.)

-yaratıcı hareket ve dans çalışmaları (müziğe göre ya da müzikle birlikte hareket etme vb.)

-müzikli hikâye çalışmaları (bir hikâyeyi müzikle seslendirme vb.) gibi uygulamalar yapılabilir.

Sanat eğitimi; kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümüdür. Her bireyde olduğu gibi özel gereksinimi olan bireylerde de sanat eğitiminin gelişim üzerinde önemli bir yeri olduğu bilinmektedir.

Yapılan araştırmalara göre sanat eğitimi çalışmalarının özel gereksinimi olan bireylerde:

– Fiziksel gelişimde; büyük-küçük kas, motor koordinasyonunun gelişimine, el-göz koordinasyonunun gelişiminin desteklenmesine,

– Bilişsel gelişimde; kavram öğrenme ile ilgili beceriler, problem çözmeye yönelik becerilerin gelişiminin desteklenmesi, estetik ve artistik becerilerin gelişmesine,

– Dil gelişiminde; akıcı ve ifade edici dil gelişiminin desteklenmesine sanatla ilgili kavramların adlandırılabilmesine,

– Sosyal gelişim alanında; paylaşma, işbirliği kurma, sözel iletişim kurma, gruba uyum sağlama gibi becerilerin geliştirilmesi ve desteklenmesine,

– Duygusal gelişim alanında ise kendi duygularını fark edip ifade edebilmesine, öz saygının gelişimine, yeterli olma ve güven duygusunun gelişimine katkıda bulunduğu söylenmektedir.

Okulumuzun sanat atölyesinde yürüttüğümüz; artık materyal tasarımı, takı tasarımı, seramik-ahşap boyama, makrome-süsleme, ebru çalışmaları, resim çalışmaları, el işi-el becerisi etkinlikleri ile çocuklarımızın gerekli becerileri kazanmasını hedefliyoruz.

Sporla rehabilitasyon desteği için yeni gelen bireyler, fizyoterapist, psikolog ve alanında uzman spor eğitmenlerince değerlendirmeye alınmakta, kendisine uygun spor dalı tespit edilerek spor tesisine yönlendirilmektedir. Her engel grubuna, engelin özelliğine göre alnında uzman eğitmenlerce bireysel ve takım sporlarında eğitim sunulmaktadır. Değişik branşlarda verilen spor eğitimleriyle engelli bireylerin özgüven ve yaşama sevinçleri arttırılmakta, takım sporlarıyla iletişim becerileri geliştirilmektedir.

PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETLERİ

Engelli ve engelli yakınlarına, sahip oldukları yasal haklar konusunda bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri yapılmaktadır.Engelli raporu çıkarılması, engelli maaşı, bakım hizmetleri, özel eğitim, istihdama ilişkin haklar, emeklilik, engelli aracı alımı, engelli kimlik kartı, beyazkart ve refakatçi kartlarının alımı vb. konularda bilgi desteği almaktadır.Engellilerin Yasal Hakları Seminerleri.

Engelli bireyin eğitim sürecine doğrudan katılan bireylere engel ve yetersizliğe ilişkin bilgi verme, yasal hak ve sorumluluklarını bildirme, psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları yapma, engelli bireyin özel eğitime ilişkin gereksinimlerini belirleyerek ailelerin eğitime aktif katılımlarını arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların tümünü ifade eder.Ailelerin, çocuklarına doğru ve sağlıklı bir yaklaşım geliştirmeleri ve engellilik konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları ve seminerler düzenlenmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olan engelli bireylerin gelişim ve bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak, engel grupları ve dereceleriyle engel niteliğine göre belirlenmiş destek eğitim programları doğrultusunda engelli birey için hazırlanmış ve birebir yapılması gereken eğitimi ifade eder.

Bireyin çevresini, içinde bulunduğu toplumu tanımasına, yeteneklerini en uygun bir şekilde kullanmasını ve geliştirmesini, karşılaştığı problemleri çözme ve en uygun kararları alma yeterliliği kazanmasını sağlama amaçlı hizmetler verilmektedir.

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ

Engellilere ve ailelerine yönelik olarak yıl boyunca tarihi ve turistik mekanlara gezi programları düzenlenmektedir.Bu program sayesinde engelli bireyler, daha önce görme fırsatı yakalayamadıkları tarihi ve turistik mekanları yakından inceleme imkanı bulmaktadırlar.

Kurumumuz ile aynı semtte bulunan Kuaför Necmi desteği ile belli periyotlarda öğrencilerimize ücretsiz kuaförlük ve kişisel bakım hizmeti verilmektedir.

Kültür- sanat festivalleri kapsamında el sanatları, resim sergileri, halk oyunları yarışmaları, koro, tiyatro gibi faaliyetler düzenlenmektedir.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi desteği ile her yıl öğrencilerimize yönelik turnuvalar, müsabakalar düzenlenmekte olup; özel antrenman programları ile potansiyeli olan öğrencilerimiz bölgesel yarışlara hazırlanmaktadır.