GRUP EĞİTİMİ

Engel grupları, engel niteliği ve derecesi, engellinin takvim yaşı ve gelişim özellikleri ile destek eğitim

programı ve modülleri dikkate alınarak birden fazla bireyden oluşturulan gruplara verilen eğitimi ifade eder.

_________